Integritetspolicy

översättning för informationsändamål

Vi är glada att du besöker oss online. Skyddet av dina uppgifter och bevarandet av din integritet är särskilt viktiga för oss. Nedan kan du läsa om insamling och användning av dina personuppgifter när du använder vår hemsida, under beställning och orderbehandling och dina rättigheter.

Anonym datainsamling

You can visit our website without giving any personal information. We do not store any personal data in this context. In order to improve our offer, we only evaluate statistical data that does not allow any conclusion to your person.

Statistiska data är till exempel webbläsartyp och version; använt operativsystem; den webbplats där du besöker oss, datum och tid för din åtkomst, din Internet Protocol (IP) -adress.

Cookies

Våra webbplatser använder så kallade cookies på flera ställen. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och lagras av din webbläsare. De tjänar till att göra vårt erbjudande mer användarvänligt, effektivt och säkert. Dessutom tillåter cookies att våra system känner igen din webbläsare och erbjuder dig tjänster. Cookies innehåller inga personuppgifter.

Insamling, bearbetning och användning av personuppgifter

Vi samlar endast personuppgifter i det räckvidd som du tillhandahåller och för att uppfylla din beställning som är placerad hos oss.

Bearbetning och användning av dina personuppgifter i enlighet med artikel 5, 6 och 7 i den personliga integritetsreglering (Datenschutzverordnung) och ditt samtycke till behandling av dina beställningar och hantering av dina förfrågningar via kontaktformuläret.

Efter fullständigt kontrakt behandling sparas alla personuppgifter från början med hänsyn till lagringsperioder enligt skatte- och handelsrätt och raderas efter garantitiden löper ut, om du inte har samtyckt om en vidare bearbetning och användning.

Vill du utöva din rätt att radera personuppgifter, kom ihåg att behålla fakturor eller följesedlar utfärdade av oss för att göra det möjligt att göra anspråk på garanti.

Överföring av personuppgifter till tredje part

En överföring av dina personuppgifter i den utsträckning som är nödvändig i samband med uppfyllandet av dina order sker till den verkställande speditören (tex. DACHSER eller DHL). En överföring till andra tredje parter utan ditt uttryckliga samtycke äger inte rum (se användning av din e-postadress för att skicka nyhetsbrev).

Användning av e-postadress för att skicka nyhetsbrev

Om du inte har invänt, använder vi den som en del av din beställning eller begäran angivna e-postadressen för elektronisk överföring av reklam och information för dina köpta produkter, egna produkter, nya produkter eller tjänster som liknar de du redan köpt från oss. Du kan när som helst invända mot användningen av din e-postadress genom att underrätta vårt dataskyddsombud. Kontaktuppgifterna för invändningen finns i början av integritetspolicyn. Du kan också använda den dedikerade länken i annonseringsmailen.

Om du vill få nyhetsbrevet som erbjuds på webbplatsen utan utförandet av en order, behöver vi din e-postadress och information som ger oss möjlighet att kontrollera att du är ägaren av e-postadressen och är överens om att erhålla nyhetsbrevet. För att säkerställa att nyhetsbrevet skickas till oss, använder vi dubbel opt-in förfarandet. I samband med detta önskar den potentiella mottagaren ingå i en distributionslista. Därefter får användaren ett bekräftelsemail för att bekräfta ansökan lagligt. Först när denna bekräftelse görs kommer adressen ingå aktivt i distributionslistan.

Vi använder denna information uteslutande för leverans av den begärda informationen och erbjudandenen.

För att skapa och skicka nyhetsbrevet använder vi Newsletter2Go. Dina personuppgifter (namn och e-postadress) kommer att sändas till Newsletter2Go GmbH. Newsletter2Go är förbjudet att sälja dina data och använda de för andra ändamål än att skicka vårt nyhetsbrev. Newsletter2Go är en tysk, certifierad leverantör, som valdes enligt kraven i allmänna databeskyddsförordningen och lagen om dataskydd.

Ytterligare information finns på: https://www.newsletter2go.de/informationen-newsletter-empfaenger/

Ditt medgivande för att lagra data och e-postadress och deras användning för att skicka nyhetsbrev kan återkallas när som helst, till exempel på länken "avbeställa" i nyhetsbrev eller via e-post som anges i början av integritetspolicyn.

Dataskyddsåtgärderna är alltid föremål för tekniska ändringar och lagstiftningsändringar. Därför ber vi dig att informera dig om våra skyddsåtgärder med jämna mellanrum genom att läsa vår integritetspolicy.

Dina rättigheter enligt databeskrivningsförordningen och lagen om dataskydd.

Om du har några frågor, skicka ett e-postmeddelande till datenschutz@thermotec-ag.de.

Invändningsrätt:

Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter när som helst.

Informationsrätt:

Du har rätt att få information från oss om vilka personuppgifter vi har lagrat och bearbetat eller har behandlat av dig.

Korrekturrätt:

Du har rätt till noggrannheten i dina personuppgifter lagrade av oss. Du kan alltid göra en korrigering eller förändring.

Rätt till att radera:

Du har rätt att be oss att radera dina personuppgifter utan dröjsmål. Detta förutsätter att dessa uppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades eller på annat sätt behandlades. Vi är bundna till lagliga retention perioder för skatt och bokföring.

Tänk också på lagring av dina fakturor eller leveransanteckningar utgivna av oss så att vi tydligt kan tilldela och bearbeta eventuella garantianspråk.

Rätt till begränsning av bearbetning:

Du har rätt att begära begränsning av bearbetning om någon av följande villkor är uppfyllt:

- Du bestrider noggrannheten i din personliga information under en tidsperiod som gör det möjligt för oss att verifiera riktigheten av din personliga information.

- Bearbetningen är olaglig, men du vägrar att radera och istället kräver en begränsad bearbetning,

- Vi behöver inte längre dina personliga uppgifter för bearbetning, men du behöver det för att hävda, utöva eller försvara dina rättigheter, eller

- Du protesterar mot bearbetningen, men grunderna för legitim bearbetning är fortfarande under övervägande.

Rätt till dataöverföring

Du har rätt att bestämma att vi vidarebefordrar dig en datainsamling av dina personuppgifter begärda av dig, till tredje part efter ditt eget val.

Återkallande av samtycke

Du har rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter när som helst.

Du har alltid rätt att kontakta en datatillsynsmyndighet.

Använda Google Adwords omvandlingsspårning

Vi använder Google AdWords-program för online annonsering och omvandlingsspårning som en del av Google AdWords. Google-omvandlingsspårning är en analystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, "Google").

När du klickar på en annons som serveras av Google placeras en konverteringsspårningskaka (cookie) på din maskin. Dessa cookies har en begränsad giltighet, innehåller inga personuppgifter och är därför inte för personliga identifieringar.

Om du besöker vissa webbsidor på vår webbplats och kakan inte har gått ut, kan Google och vi spåra att du har klickat på annonsen och omdirigerats till den här sidan.

Varje Google AdWords-kund får en annan cookie. Det finns således inget sätt att cookies kan spåras via annonsörernas webbplatser.

Informationen som erhålls via konverteringskakan används för att generera omvandlingsstatistik för AdWords-annonsörer som har valt omvandlingsspårning. Det berättar för kunderna det totala antalet användare som klickade på deras annons och omdirigerades till en sida för omvandlingsspårning. De får emellertid inte någon information som personligen identifierar användare.

Om du inte vill delta i spårningen kan du göra invändningar mot denna användning genom att förhindra installation av cookies med en motsvarande inställning av din webbläsares programvara (avaktiveringsalternativ). Du kommer inte att inkluderas i statistiken för omvandlingsspårning.

För mer information och Googles sekretesspolicy, besök: https://policies.google.com/privacy?gl=en

Användning av Google Analytics

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. ("Google"). Google Analytics använder sk. "Cookies", textfiler som lagras på din dator för att kunna analysera hur användare använder webbplatsen. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. I fallet med aktivering av IP-anonymisering på denna webbplats, kommer dock din IP-adress förkortas inom medlemsstaterna i Europeiska unionen eller andra parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan och tillhandahålla andra med webbplatsen och internetrelaterade tjänster till webbplatsens operatör. IP-adressen som tillhandahålls av Google Analytics som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med annan Google-information. Du kan förhindra att cookies lagras med en motsvarande inställning av din webbläsares programvara. Vi påpekar dock att du i det här fallet inte kan använda alla funktionerna på denna webbplats i sin helhet. Du kan också förhindra att data som genereras av cookien och i samband med din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) till Google och behandlingen av dessa uppgifter av Google, genom att hämta plugin-finns på följande länk och installera https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

Överföring av personuppgifter till tredje part från appapplikationer

En överföring av dina personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att säkerställa serverberedskap och användning av appen. Dina uppgifter kommer inte att vidarebefordras till andra tredje parter utan ditt uttryckliga medgivande.

Användning av e-postadressen från appapplikationer

När vi använder appen använder vi din e-postadress för att skapa ett användarkonto och för att göra nödvändiga ändringar (glömt lösenordet). Du kan när som helst invända mot denna användning av din e-postadress genom att meddela vår dataskyddsombud. Du hittar kontaktuppgifterna för att utöva din invändning i början av dataskyddsdeklarationen. Du kan också använda länken i reklam-e-postmeddelandet.

 

Senast uppdaterat: 10.12.2020