Reklamationer

Översättning för informationsändamål

Behandlingen av reklamationen kommer endast att utföras med en fullständigt slutförd och undertecknad garantidokumentation. Vårt första svar är via e-post eller telefon från måndag till fredag inom 24 timmar. Baserat på dina data och din felsbeskrivning, kontrollerar vi garantikravet. Om felkontrollen resulterar i en obegränsad funktionalitet hos enheten, förbehåller vi oss rätten till en kostnadsersättning på 95 Euro. Spårbarheten av felsökningsresultaten säkerställs av kvalitetsledningssystemet.

Dina uppgifter kommer att lagras, bearbetas och användas exklusivt för klagomålsbehandling. Thermotec AG garanterar att din information kommer att behandlas konfidentiellt i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser och kommer inte att vidarebefordras till tredje part.

 

Reklamationer

Bei einer Laufzeit von mehreren Monaten, bitte die Anzahl der Monate angeben.

Vänligen ange strängen i textfältet nedan
Fälten markerade med * är obligatoriska.