Ångerrätt

översättning för informationsändamål

Ångerrätt för konsumenter

(En konsument är en fysisk person som ingått en juridisk transaktion för ändamål som inte kan hänföras till hans kommersiella eller hans oberoende yrkesverksamhet.)

Du har rätt att dra tillbaka från detta kontrakt inom fjorton dagar utan att ge någon anledning. Karenstiden är fjorton dagar från den dagen, då du eller en av dig utsedd representant, en tredje part dock ej transportföretaget, har tagit över varan. För att utnyttja din ångerrätt måste du kontakta oss:

Thermotec AG
Arnsdorf 26
02894 Vierkirchen

Fax: +49 (0) 35827-7893444
E-post: vertrieb@thermotec-ag.de

genom en tydlig skriftlig deklaration (e-post, fax, brev) om ditt beslut att dra tillbaka från detta kontrakt. Du kan använda den bifogade mallen ångerrättsformulär, vilket inte krävs.

För att upprätthålla uppsägningsperioden är det tillräckligt att du skickar meddelandet om utnyttjandet av ångerrätten före utgången av återkallandetiden.

Konsekvenser av annulleringen

Om du återkallar detta avtal behöver vi betala tillbaka alla betalningar vi har fått från dig, inklusive leveransavgifter (förutom de extrakostnader som uppstår genom att du väljer en annan leveransmetod än den mest gynnsamma standardleverans vi erbjuder) omgående och senast inom fjorton dagar från det datum då anmälan om återkallelse av detta kontrakt har nått oss.

För denna återbetalning använder vi samma betalningsmedel som du använde i den ursprungliga transaktionen, om inte annat avtalats med dig. I inget fall debiteras du för dessa återbetalningsavgifter. Innan vi tar emot varorna utövar vi vår rätt till kvarhållande. Så snart vi har mottagit och kontrollerat varorna kommer vi omedelbart att ordna återbetalning av köpeskillingen.

Vi kan vägra att återbetala dig tills vi har varorna tillbaka eller tills du har lämnat bevis på att du har returnerat varan, beroende på vilket som är tidigare. Du måste omedelbart och under alla omständigheter inte senare än fjorton dagar från den dag då de meddelar oss om någon uppsägning av detta avtal returnera varorna till oss. Tidsfristen är uppfylld om du skickar varorna före utgången av fjorton dagar.

Du bär kostnaden för att returnera paketleveransvaror. Du bär också den direkta kostnaden för att skicka tillbaka varor som icke-transporteras genom paket (spedition varor) till ett belopp av 60,00 euro. Vid spedition varor kommer vi att ordna upplockning av vår spedition, som kommer att informera dig via telefon om upphämtningstid. Du måste bara betala för en eventuell försämring av varan om värdeminskningen beror på en hantering som inte är nödvändig för granskning av varornas art, egenskaper och funktionalitet.